About us

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

Employment Information

Phó Giám Đốc Ban Khách Hàng Cá Nhân (Kiểm Soát Bồi Thường Bảo Hiểm Sức Khỏe)

Job level Vice Director
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 22/03/2021
Industry Medical / Healthcare , Customer Service , Insurance
Experience 8 Years

Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 20 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 20 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Goody Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom

$ 45 Mil - 55 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nationwide

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh