Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Giám Đốc Bảo Trì

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam
Updated: 14/11/2017

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chủ động tích cực, trợ giúp Giám Đốc Bảo Trì duy tu - bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo máy móc - thiết bị hoạt động liên tục;
 • Lập kế hoạch bảo trì hàng ngày; hằng tuần; hằng tháng; hằng năm;
 • Định mức thời gian thay size;Đổi sản phẩm cho từng máy - từng loại sản phẩm;
 • Hỗ trợ cho Bộ phận sản xuất khi Thay Size;Đổi Sản phẩm;
 • Lập bản vẽ thiết kế các chi tiết mạch điện;
 • Cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động;
 • Hàng tháng phải làm báo cáo Thời gian dừng máy định kỳ bảo dưỡng;
 • Thời gian dừng máy sự cố. Lên phương án cải tiến khắc phục;
 • Điều phối nhân lực trong bộ phận điện đảm bảo có nhân viên trực xưởng 100% để phục vụ cho sản xuất. Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao;

----------------------------------

 • Support PTC Manager in repairing, maintaining machines, equipment… to ensure machines, equipment operate continually in good condition;
 • Making maintenance plans: daily, weekly, monthly, yearly;
 • Making timeline for changing sizes, changing products for every machine, every product;
 • Support Production team when changing sizes, changing products;
 • Making design drawing for electric drawing;
 • Modify machines, equipment to increase productivity;
 • Making monthly reports of: Periodic maintenance down-time; Down-time in case of problems; Improving solutions;
 • Coordinate personnel in PTC dept;
 • Electric , make sure the mechanic workers are available to serve 100% for Production team.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tự động hóa; điểu khiển tự động;
 • Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương;
 • Có kinh nghiệm cải tiến máy móc thiết bị, tự động hóa...;
 • Có kiến thức về PLC, vi xử lý liên quan đến điều khiển tự động;
 • Đã được đào tạo: Quản lý- An Toàn;
 • Điều phối tối ưu hóa nguồn nhân lực và vật lực;
 • Cẩn thận, chuyên cần, đảm bảo tính chính xác cao.
 • Có thể đi công tác tại Cambodia.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 45
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: hai tháng
 • Working time: 8:00 - 17:00 từ thứ hai tới thứ 7
 • Benefit:

  - Annual, International labor day, Tourist, Mid Autumn reward.
  - Salary review yearly.
  - Year-end lottery gift.
  - Paid Insurance by total salary.

Company Overview

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

www.taisunholding.comCompany size: Trên 500 người
With our commitment “Growing Together”, we always stay by your side to care for every stage of your life, from baby to elderly adult. Placing users at the...Detail

Phó Giám Đốc Bảo Trì

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts