From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Giám đốc Chi nhánh - Khu Vực Hà Nội

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
Updated: 20/09/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 - 5 Years

  Salary: -

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 30/09/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh (CN) theo phân công công việc trong Ban giám đốc Chi Nhánh.
- Tham mưu cho Giám đốc CN quyết định các vấn đề về công tác xây dựng, theo dõi thực hiện kế hoạch, chiến lược nhân sự, tuyển dụng, đào tạo nhân sự.
- Xét duyệt và kiểm soát chi phí điều hành trong phạm vi kế hoạch được giao hàng năm.
- Thực hiện các công tác khác theo phân công, ủy quyền cụ thể của Giám đốc, hoặc theo các quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Ngoại Thương, Maketing và các chuyên ngành liên quan khác.
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính; Và tối thiểu 02 năm làm công tác quản lý, điều hành.
- Hiểu biết diễn biến tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nuớc; tình hình hoạt động kinh doanh các đối thủ trên địa bàn.
- Có kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Ưu tiên các ứng viên có bằng CEO, CFO, Kế toán trưởng.
- Kỹ năng quản lý, điều hành tốt.
- Giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt.
- Có tầm nhìn, khả năng phân tích, dự báo, phán đoán, nhận xét tốt.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

www.vietcapitalbank.com.vnCompany size: 2,000
- Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được thành lập từ năm 1992 với tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Định. - Trải qua 25 năm hoạt động, với...Detail

Similar jobs

Phó Giám đốc Chi nhánh - Khu Vực Hà Nội

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts