From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Kiêm Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - KVH - MSB - Bạc Liêu

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 11/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đang cần tuyển cho vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ Khách hàng​​ với mô tả công việc như sau:

Địa điểm làm việc: Bạc Liêu

I. Phối hợp, hỗ trợ GĐCN trong các công tác quản lý, vận hành Chi nhánh và các PGD/QTK trực thuộc theo ủy quyền/phân công, bao gồm nhưng không hạn chế các nhiệm vụ sau:
a. Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát công tác quản lý chung đối với các hoạt động vận hành tại CN (công tác dịch vụ khách hàng, kho quỹ, kế toán, hỗ trợ tín dụng, hành chính) tại địa bàn được phân công một cách an toàn, chuyên nghiệp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và định mức chi phí vận hành, tuân thủ quy định pháp luật và quy định, quy trình nghiệp vụ của Maritime Bank
- Phê duyệt các hồ sơ, chứng từ theo phân công/ủy quyền; kiểm soát và ký duyệt các báo cáo liên quan của CN và PGD/QTK trực thuộc gửi TGĐ, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan thẩm quyền theo phân công/ủy quyền
- Đại diện CN Maritime Bank làm việc với các cơ quan thẩm quyền
- Chịu trách nhiệm về các rủi ro hoạt động và các rủi ro khác xảy ra trong CN và PGD/QTK trực thuộc bao gồm: giải quyết và báo cáo các giao dịch bất thường, các sự cố có rủi ro và nguy cơ rủi ro cho Maritime Bank; đôn đốc hoặc trực tiếp khắc phục kịp thời các báo cáo, phản hồi của các bộ phận như Quản lý rủi ro hoạt động, Giám sát tuân thủ, Kiểm toán nội bộ, Quản lý CLDVKH
- Kiểm soát chi phí hoạt động và ngân sách thuộc mảng vận hành của Chi nhánh theo kế hoạch được giao
- Giải quyết các vấn đề, khiếu nại thuộc thẩm quyền
b. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ vận hành tại địa bàn được phân công tuân thủ quy định pháp luật và quy định, quy trình nghiệp vụ của Maritime Bank
- Quản lý, tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng cho các đơn vị kinh doanh, khách hàng tại địa bàn được giao; phê duyệt các giao dịch theo thẩm quyền quy định tại các văn bản do HĐQT/TGĐ ban hành
- Quản lý, tổ chức hoạt động quản lý kho quỹ, đảm bảo an toàn kho quỹ, cung cấp dịch vụ kho quỹ cho các Đơn vị kinh doanh, khách hàng, máy ATM tại địa bàn được giao.
- Tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ tín dụng Khu vực tại địa bàn theo phân công
- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ của các đơn vị trên địa bàn
- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản lý tài sản tại địa bàn
- Thành lập, tham gia Ban quản lý kho quỹ đối với (các) kho quỹ nghiệp vụ tại đơn vị được giao quản lý.

II. Quản lý và phát triển kinh doanh theo phân khúc khách hàng được NHCD phân công (nếu có)
1. Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu về Tài chính, Con người, Quy trình và Khách hàng được giao bởi NHCD chủ quản;
2. Tham gia phối hợp bán chéo với các bộ phận kinh doanh tại CN và PGD/QTK trực thuộc nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho MSB

III. Phối hợp, hỗ trợ GĐCN trong công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và các PGD/QTK trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các nhiệm vụ sau:
1. Cập nhật, truyền thông và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, chương trình về CLDVKH theo quy định của Maritime Bank;
2. Tổ chức thực hiện và giám sát các CN/PGD/QTK khắc phục các điểm chưa đạt về CLDV
3. Giải quyết khiếu nại KH phát sinh liên quan đến CN/PGD/QTK;
4. Tổ chức đào tạo hướng dẫn cán bộ nhân viên về CLDVKH và chủ động nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp tăng cường CLDVKH để đảm bảo chăm sóc KH tốt nhất;
5. Phân công nhiệm vụ về CLDV cho từng bộ phận tại CN/PGD/QTK, đồng thời giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác CLDVKH của từng cá nhân và đơn vị tại CN và PGD/QTK trực thuộc nhằm đảm bảo CLDV vượt trội cho KH
6. Đầu mối tương tác với bộ phận phụ trách CLDV tại Trụ sở chính để xử lý các vấn đề liên quan
7. Chịu trách nhiệm về công tác duy trì, cải thiện CLDV tại Chi nhánh và các PGD/QTK trực thuộc nhằm đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn CLDV và SLAs cam kết.

IV. Phối hợp, hỗ trợ GĐCN trong các công tác quản lý nguồn lực tại Chi nhánh, bao gồm nhưng không hạn chế các nhiệm vụ sau:
1. Điều phối nhân sự thuộc mảng công việc phụ trách tại Chi nhánh nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết
2. Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc mảng công việc phụ trách tại Chi nhánh
3. Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV; cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan; Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo.
4. Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ thuộc mảng công việc phụ trách tại Chi nhánh theo thẩm quyền
5. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Chi nhánh
6. Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế nhiệm như yêu cầu

V. Các nhiệm vụ khác theo phân công tại từng thời kỳ

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương A1; hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương)
- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tại Tổ chức Tín dụng. Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh tại các tổ chức tín dụng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức, thực hiện các nghiệp vụ kho quỹ, dịch vụ khách hàng, kế toán, hành chính

3. Kiến thức:
- Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng; Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Maritime Bank dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh; Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.
- Có kiến thức và am hiểu quy trình/quy định về các nghiệp vụ Kế toán, Hành chính, Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng trong ngành Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch
- Kỹ năng quản lý và giám sát tổ chức thực hiện công việc tốt                      
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Khả năng ra quyết định
- Khả năng khuyến khích, động viên, tạo động lực và sự gắn kết trong tập thể
- Khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ
- Kỹ năng giao dịch, bán hàng, xử lý khiếu nại với Khách hàng

5. Yêu cầu khác:
- Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, NHNN địa phương

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vnCompany size: 2000
M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime...Detail

Similar jobs

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Kiêm Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - KVH - MSB - Bạc Liêu

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts