About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Phó Giám đốc Chi nhánh Kiên Giang KV Tây Nam Bộ

Job level Vice Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Gia Lai | Kien Giang | Dong Nai

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Kien Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Kien Giang | Binh Duong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Kien Giang | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • An Giang | Long An | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Can Tho | Kien Giang | An Giang

Masan Consumer

$ Competitive

  • Ca Mau | Kien Giang

Nhất Tín Logistics

$ Competitive

  • Kien Giang | Can Tho