About us

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Medic Skin

Employment Information

Phó Giám Đốc chi nhánh thẩm mỹ

Job level Vice Director
Salary $ 20,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Sales / Business Development
Experience 1 - 2 Years

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Medic Skin

$ 30 Mil - 60 Mil VND

  • Bac Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Gia Lai | Kien Giang | Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Quang Nam | Hai Duong

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Bac Ninh | Quang Nam | Hai Duong

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Medic Skin

$ Over 30 Mil VND

  • Quang Ninh | Binh Duong | Dong Nai

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 26,4 Mil - 55 Mil VND

  • Quang Ninh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Bac Ninh