language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Him Lam Land Corp.
Updated: 20/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong việc điều hành Chi nhánh theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh và pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc Chi nhánh phân công, ủy quyền.

- Toàn quyền chủ động tổ chức, điều hành, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao và toàn quyền quyết định các vấn đề trong phạm vi được ủy quyền.

- Thay mặt Giám đốc Chi nhánh điều hành hoạt động của Chi nhánh khi Giám đốc Chi nhánh vắng mặt/ nghỉ phép/ đi đào tạo/ đi công tác.

- Tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định của công ty và chịu trách nhiệm về mảng công việc được phân công/ ủy quyền thực hiện.

- Định kỳ (tuần/ tháng/ quý) báo cáo bằng văn bản và/hoặc báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Chi nhánh và Ban Tổng Giám đốc công ty về tình hình hoạt động đối với công việc được phân công/ủy quyền phụ trách.

- Phối hợp cùng Giám đốc chi nhánh và Công ty trong việc tiếp nhận xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự tại chi nhánh;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh.

Job Requirement

a. Trình độ

-  Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kinh tế

-  Tài chính hoặc các ngành học tương đương;

-  Có kinh nghiệm quản trị và lãnh đạo.

b. Kinh nghiệm

-   Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; đặc biệt ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm Quản lý các chi nhánh;

-   Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

c. Kỹ năng

-   Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều hành công việc;

-   Kỹ năng quản lý;

-   Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng;

-   Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

d. Yêu cầu khác

-   Mạnh mẽ và quyết đoán;

-   Năng động và chuyên nghiệp;

-   Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

Him Lam Land Corp.

www.himlamland.com
        You are a confident, dynamic and creative person. We – one of the best Real Estate companies in Viet Nam, will bring you an...Detail

People who applied to this job also applied to:

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Him Lam Land Corp.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts