About us

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

Employment Information

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (PHÒNG KINH DOANH GIẤY)

Job level Vice Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/04/2023
Industry Sales / Business Development , Executive management , Advertising / PR / Communications

CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 70 Mil - 150 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THANH NIÊN HOLDINGS

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 60 Mil - 100 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Confidential

$ 100 Mil - 150 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hung Yen

Times Cargo Logistic Co,. LTD

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 37,4 Mil - 44 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

$ 18 Mil - 28 Mil VND

  • Ho Chi Minh