From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Giám Đốc Nhà Máy (Làm Tại Vũng Tàu)

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham mưu cho GĐ nhà máy và Ban Tổng Giám Đốc về công tác tổ chức các hoạt động của nhà máy sảm xuất đảm bảo hiệu quả chất lượng, số lượng, hiệu quả sản xuất theo yêu cầu của Công ty;

2. Hỗ trợ Giám Đốc nhà máy xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty. Lập kế hoạch sản xuất định kỳ ngày, tuần, tháng của bộ phận sản xuất;

3. Thống kê, tổng hợp, phân tích và báo cáo các chỉ tiêu hàng ngày, tháng, quý, năm, định kỳ theo yêu cầu của cấp trên;

4. Hỗ trợ Giám Đốc nhà máy tổ chức các biện pháp điều độ sản xuất;

5. Thiết lập chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của bộ phận, chỉ tiêu hoàn thành công việc cho nhân viên;

6. Thực hiện sản xuất thử sản phẩm mới khi có yêu cầu;

7. Đề xuất, nghiên cứu, thực hiện việc khai thác sử dụng máy móc thiết bị, mặt bằng, dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu tại bộ phận sản xuất bảo đảm tính chất của Sản xuất tinh gọn;

8. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất;

9. Chịu trách nhiệm về thời gian ngừng máy ngoài kế hoạch;

10. Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động của bộ phận;

11. Xây dựng, soạn thảo và trình cấp trên duyệt các quy định, định mức, định chế, qui trình nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vu.

12. Hỗ trợ các Bộ phận xây dựng định mức lao động của các công đoạn sản xuất trong bộ phận sản xuất;

13. Thực hiện các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, sử dụng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất. tổ chức và thực hiện việc sử lý sản phẩm không phù hợp. Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9000;

14. Xây dựng các kế hoạch và định kỳ tiến hành bảo trì máy móc thiết bị bảo đảm an toàn và hoạt động ổn định cho hệ thống sảm xuất điện, nước, xử lý chất thải;

15. Hỗ trợ Giám Đốc nhà máy quản lý điều hành công việc chuyên môn và nhân sự của toàn bộ phận;

16. Chịu trách nhiệm về sự an toàn cho con người và tài sản công ty theo sự phân công;

17. Báo cáo định kỳ tuần/tháng cho Giám đốc Nhà máy;

18. Báo cáo ngay các khó khăn, trở ngại kịp thời lên GĐ Nhà máy và Ban lãnh đạo Công ty để xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ nhằm giải quyết vụ việc hiệu quả;

19. Hỗ trợ Giám Đốc lập kế hoạch và đào tạo nhân viên hàng năm;

20. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân viên (KPI), đánh giá kết quả hoạt động của bộ phận và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên theo định kỳ;

21. Tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện, tập huấn cho nhân viên;

22. Thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên trong các trường đại học bách khoa, kỹ thuật trong các  khoa cơ khí, dầu khí, hóa dầu, quản lý công nghiệp.

Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm làm việc trong các nhà máy cơ khí, hóa dầu, dầu khí, xi măng… ưu tiên trong ngành hóa dầu hoặc cơ khí.

Trình độ chuyên môn/nghiệp vụ:   ít nhất 03 năm làm quản lý sản xuất, nhà máy sản xuất với chức vụ ít nhất tương đương trong các công ty có qui mô và lĩnh vưc tương đương công ty DVA.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA

Company size: 25-99
DVA là công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm năng lượng tái tạo. DVA đã đầu tư dây chuyền, công nghệ nhiệt phân cao su phế thải để thu hồi dầu...Detail

Phó Giám Đốc Nhà Máy (Làm Tại Vũng Tàu)

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts