About us

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Employment Information

Phó Giám Đốc Pháp Lý Tuân Thủ - Hội Sở Vietbank

Job level Vice Director
Salary $ 25,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Law / Legal Services , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 8 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ 15 Mil - 27 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Times Cargo Logistic Co,. LTD

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh