language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.dungtien.com

Công ty TNHH Xây Dựng Dũng Tiến được thành lập từ một tập thể các kỹ sư có trình độ cao và công nhân lành nghề đã trải qua nhiều công trình quy mô lớn, làm... Detail

PHÓ GIÁM ĐỐC ( PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN)

Employment Information

Job Description

I. PHẠM VI ĐẢM TRÁCH :

1. Phát triển dự án & đội ngũ thực hiện

2. Điều hành bộ phận Kỹ Thuật – Thi công (QS, QAQC, BPTC)

3. Điều hành dự án

4. Quản lý phòng Vật tư, MM-TB-CĐ

5. Tham mưu công tác tổ chức & họat động chung của công ty

6. Chiến lược phát triển & SXKD

II. QUYỀN HẠN & TRÁCH NHIỆM :

1. Được UQ trực tiếp từ GD làm việc độc lập công tác đối ngọai & đối nội

2. Xây dựng & áp dụng quy trình kiểm sóat và đánh giá hiệu quả công tác trong phạm vi quản lý & điều hành

Job Requirement

  • Tốt nghiệp Đại học các trường khối kỹ thuật, xây dựng, Kinh tế
  • Có kinh nghiệm Đấu thầu các dự án Dân Dụng & Công nghiệp
  • Thành thạo việc lập báo cáo, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án. Có khả năng quản lý, nắm bắt và phân bổ công việc tốt.
  • Thành thạo tin học văn phòng, Auto cad 2D, 3D, phần mềm lập dự toán và các phần mềm ứng dụng liên quan;
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt
  • Sử dụng tiếng Anh tốt
  • Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối thực hiện (thiết lập mục tiêu, xác định nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và ngân sách, lập tiến độ...)
  • Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng lãnh đạo

More Information

  • Experience: 5 - 15 Years

PHÓ GIÁM ĐỐC ( PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN)

Công ty TNHH Xây Dựng Dũng Tiến

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts