language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Phó Giám đốc Quản lý khách hàng - Phòng Quản lý khách hàng không tài sản bảo đảm (Xử lý nợ)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 08/04/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 15/04/2020

 • Job level:

Job Description

Hỗ trợ GĐ QLKH triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo CNNV của Phòng theo lĩnh vực/mảng công việc được phân công bao gồm:

 1. Nhiệm vụ chuyên môn:
  • Tham mưu cho GĐ QLKH/LĐ Khối về mặt chuyên môn, nghiệp vụ
  • Đầu mối và thực hiện trực tiếp công việc thu hồi nợ.
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác thu hồi nợ để đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
  • Hoàn chỉnh các quy trình, quy định trong công tác thu hồi nợ.
  • Theo dõi, đánh giá tính hiệu quả đối với các biện pháp thu hồi nợ đã đặt ra. Báo cáo lãnh đạo Phòng/ Khối khi có phát sinh, vướng mắc.
 2. Nhiệm vụ quản lý
  • Giúp việc cho GĐ.QLKH trong công tác lập kế hoạch của Phòng.
  • Giao việc, đánh giá năng lực, đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên cấp dưới.
  • Giúp việc GĐ.QLKH trong công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ nhân viên dưới quyền.Quản lý Tổ/ Nhóm được giao để triển khai công việc.
  • Lập và báo cáo kết quả thực hiện công việc (ngày/tháng/tuần/quý/năm hoặc khi có yêu cầu).
  • Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo.

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học/trên đại học các chuyên ngành như: Luật, an ninh, tài chính, ngân hàng, kinh tế.
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sâu về xử lý nợ, bao gồm lựa chọn xử lý nợ đa dạng, áp dụng pháp luật. Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực như: Tín dụng/ Đầu tư/ Quản trị rủi ro/ xử lý nợ.
  • Kinh nghiệm quản lý, chuyên môn: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm một trong các lĩnh vực: quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, tín dụng, đầu tư, mua bán nợ, thẩm định; Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí quản lý từ cấp Phòng/Bộ phận/Tổ/Nhóm trở lên.
  • Kỹ năng, phẩm chất:Kỹ năng quản lý nhân sự, giao việc, kỹ năng sắp xếp tổ chức thực hiện công việc, kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, không tiêu cực. Chịu được áp lực cao trong công việc.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Phó Giám đốc Quản lý khách hàng - Phòng Quản lý khách hàng không tài sản bảo đảm (Xử lý nợ)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts