From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo

SCI Group
Updated: 11/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Phối hợp với các cấp Quản lý định hướng và phát triển Trung tâm Đào tạo, đảm bảo các hoạt động đào tạo gắn với mục tiêu chiến lược đã đề ra, tác động tích cực tới hiệu quả của hoạt động kinh doanh và gia tăng chất lượng, năng lực của đội ngũ toàn hệ thống.
- Có kiến thức (kinh nghiệm là 1 lợi thế) về hoạt động Sales và Marketing trong ngành đào tạo là 1 lợi thế
- Chủ trì xây dựng, tổ chức và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.
- Tổ chức chương trình giao lưu, hợp tác đào tạo với các chuyên gia, cá nhân, tổ chức giáo dục – đào tạo uy tín trong và ngoài nước.
- Triển khai liên kết với các tổ chức, các trường đào tạo nghề trong công tác huấn luyện, tuyển dụng và sát hạch nghề nhằm đảm bảo có nguồn nhân lực sẵn có và chất lượng tốt.
- Phối hợp với Phòng Tổ chức Nhân sự Tập đoàn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chung liên quan tới công tác Phát triển nguồn nhân lực.
- Thực hiện các công việc khác được giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên 
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý
- Am hiểu về quy trình đào tạo và phát triển đội ngũ
- Biết vận dụng các phương pháp đào tạo hiện đại
- Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh
- Hiểu biết về quản trị nhân sự, quản trị chiến lược

More Information

 • Degree: College
 • Age: 28 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

SCI Group

http://scigroup.com.vn/Company size: 1000
Tập đoàn SCI ( Service Comprehension International) là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, phát triển trên nền tảng cốt lõi là dịch vụ làm đẹp và chăm sóc...Detail

Phó Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo

SCI Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts