About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - RB - MSB - 3F115

Job level Vice Director
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 5 - 0 Years

Location

Tra Vinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Tra Vinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

$ Competitive

  • Soc Trang

Công ty CP Stavian Hóa chất

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Ho Chi Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Quang Binh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

  • Ha Noi