Phó Giám Đốc Trung Tâm Phân phối Dược

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Giám sát và chỉ đạo công tác tổ chức, mọi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh
 2. Tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động phân phối sao cho nhịp nhàng và hiệu quả nhất.
 3. Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cung cấp hàng hóa kịp thời trong toàn hệ thống, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của Công ty.
 4. Quản lý hàng hiện có, lưu trữ, bảo quản và phân phối theo đúng quy định của Công ty và các chuẩn mực GMP, GSP, GDP Công ty đã đạt được.
 5. Quản lý đơn hàng xuất - nhập của Trung tâm phân phối và các đơn vị trực thuộc như các Trung tâm cung ứng, chi nhánh.
 6. Quản lý việc lưu trữ chứng từ liên quan đến xuất nhập hàng hóa cho các Trung tâm cung ứng, Chi nhánh trực thuộc theo đúng quy định của Công ty .
 7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan như Phòng tài chính - kế toán trong việc cung cấp chứng từ xuất hàng nhằm xác định đúng công nợ của khách hàng theo từng chứng từ xuất bán tương ứng.

Job Requirement

- Tuổi từ 35- 50

- Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học trở lên.

- Có từ 4- 6 năm kinh nghiệm quản lý hệ thống phân phối ở các công ty Dược lớn

- Kỹ năng quản lý xuất sắc, kỹ năng quản lý tiến độ, quản lý dự án, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Job type : Permanent
 • Age: 35 - 50
Location

Employment Information

 • Work location
 • Job level
  Vice Director
 • Salary
  Competitive
 • Deadline to apply
  20/12/2020
 • Industry
 • Experience
  4 - 6 Years
Feedback