language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Giám Đốc

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu
Updated: 15/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Ứng viên đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel, vui lòng tải Mẫu tại Website của GP Bank hoặc tại đường link: drive.google.com/open?id=1hPAJ9axCqmAudb4pscYhB59nNAu6wC7u
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: Tên đơn vị ứng tuyển - Tên vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên

​Mô tả công việc:

Vai trò:

 • Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh/PGD trung tâm, phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của GPBank theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm và Tổng Giám đốc; Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động một số Phòng/Bộ phận và các mảng công việc được phân công phụ trách tại Chi nhánh/PGD trung tâm;

Nhiệm vụ chính

​1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động tại Chi nhánh theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm:

- Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh và các mảng công việc được Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm phân công, ủy quyền. Đảm bảo tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh của Chi nhánh/PGD trung tâm phát triển nhanh, mạnh, an toàn, hiệu quả.
- Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Chi nhánh theo đúng pháp luật, Điều lệ Ngân hàng, Quy chế, Quy định, chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm, Ban Điều hành, các Đơn vị liên quan tại Trụ sở chính của GPBank.

2. Quản lý và tổ chức thực hiện một số hoạt động kinh doanh được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh/PGD trung tâm:
- Quản lý và triển khai thực hiện công tác huy động vốn, thẻ và máy POS của Chi nhánh/PGD trung tâm dựa trên các sản phẩm dịch vụ và các hình thức huy động của GPBank và định hướng phát triển chiến lược chung của GPBank
- Điều hành và kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động của Chi nhánh, đảm bảo thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ của GPBank và của Ngân hàng Nhà nước, chấp hành đúng chế độ nghiệp vụ về kế toán và quản lý an toàn kho quỹ tại Chi nhánh/PGD trung tâm,
- Chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ tài chính phù hợp với dự trù ngân sách đã được phê duyệt và thực hiện chế độ hạch toán và quản lý tài chính theo quy định của GPBank và của Pháp luật;
- Xem xét, quyết định và phê duyệt các hồ sơ tín dụng, ….trong phạm vi được Giám đốc/Tổng Giám đốc phân công, uỷ quyền và hạn mức thẩm quyền tín dụng;
- Thường xuyên phối hợp với cán bộ kinh doanh cập nhật thông tin khách hàng, đề xuất các giải pháp tín dụng nhằm đảm bảo an toàn vốn vay;
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc CBNV thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao.

3. Công tác quan hệ đối ngoại:
- Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm trong việc quan hệ với các cơ quan ban ngành địa phương, NHNN trên địa bàn;
- Phát triển, tạo lập, duy trì mối quan hệ gắn bó, tin cậy của khách hàng với GPBank; Trực tiếp hoặc tham gia quản lý các mối quan hệ với các khách hàng có giá trị cao;
- Quản lý, điều hành hỗ trợ cán bộ trong công tác tiếp thị, quan hệ khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ;

4. Tự nâng cao trình độ, năng lực:
- Chủ động tham gia các lớp đào tạo, tự đào tạo qua công việc, hoàn thành kế hoạch đào tạo cá nhân;

5. Hướng dẫn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV.

6. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của GPBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

7. Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về lĩnh vực công việc được phân công theo quy định của GPBank.

8. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm, Ban Lãnh đạo GPBank, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

9. Được thay mặt Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chung của đơn vị khi Giám đốc đi vắng (theo phân công/ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm); chịu trách nhiệm về kết quả công việc đã giải quyết trong thời gian được ủy quyền, báo cáo kết quả công việc khi Giám đốc Chi nhánh/PGD trung tâm có mặt tại đơn vị công tác.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc, các cấp lãnh đạo và theo quy định của GPBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

Job Requirement

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên trình độ trên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc, Quy chế tuyển dụng lao động và Quy chế quản lý cán bộ GPBank trong từng thời kỳ.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm tối thiểu 02 trong 03 mảng nghiệp vụ: Kế toán, Tín dụng, Nhân sự tiền lương. Trường hợp cán bộ được tuyển dụng/tiếp nhận ngoài hệ thống ưu tiên có kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương tại các NHTM khác.
 • Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của chức danh được bổ nhiệm.            
 • Trình độ Tin học: đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Am hiểu kiến thức về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nghiệp vụ Tín dụng ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và rủi ro của từng loại hình tín dụng cho đối tượng khách hàng.                 
 • Hiểu biết về luật NHNN, luật các TCTD và hiểu biết các luật khác có liên quan.

- Kỹ năng:
+)  Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức tốt;
+) Quản lý công việc hiệu quả;
+) Kỹ năng phát triển khách hàng, giao tiếp tốt, có mối quan hệ rộng, chủ động sáng tạo.
+) Kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình và thuyết phục;
+) Phân tích, tổng hợp thông tin. Nhận định rủi ro và ra quyết định.
+) Kỹ năng nghiên cứu, tư duy logic, tư duy hệ thống.       
+) Hiểu rõ nhu cầu công việc của cán bộ và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm
+) Giải quyết các bất đồng/mâu thuẫn giữa các cá nhân để đạt được mục tiêu chung;
+) Nhận diện các xu hướng biến động trong ngành và xây dựng chiến lược hướng tới mục tiêu chung của tổ chức;
+) Giám sát, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ, đưa ra phương pháp/hướng dẫn cần thiết hoặc định hướng rõ mục tiêu, kế hoạch hành động đúng đắn để cán bộ hoàn thành tốt công việc;
+) Thiết lập, duy trì mối quan hệ trong và ngoài hệ thống nhằm phục vụ công việc tốt nhất. 

Hồ sơ dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu quy định của GPBank 

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần chứng thực) chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

4. Bản sao giấy khai sinh (không cần chứng thực);

5. 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

6. Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có chứng thực theo yêu cầu của GPBank tại vòng phỏng vấn hoặc trước khi có kết quả tuyển dụng theo quy định của GPBank.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

 • Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến hoặc trực tiếp tại văn phòng
 • Thời gian: Từ ngày 15/9/2019 đến hết ngày 14/10/2019.
 • Địa điểm nhận hồ sơ:

+  Khu vực Hà Nội: ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ GPBank (Tầng 19, Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội);

+ Đối với các ứng viên ở xa, không thể trực tiếp đến nộp hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ nêu trên.

Lưu ý:

- GPBank chỉ thông báo lịch phỏng vấn đối với ứng viên có phiếu dự tuyển đúng theo mẫu của GPBank và đủ điều kiện dự tuyển;

- Không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi tuyển vào GPBank và không trúng tuyển trong vòng 06 tháng tính từ ngày thi gần nhất cho đến ngày đăng tải thông báo tuyển dụng này;

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

https://www.gpbank.com.vn/tuyendungCompany size: 1200-1500
Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) là Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, đang từng bước thực hiện tái cơ cấu để trở thành Ngân hàng bán lẻ...Detail
Job tags / Skills: Director

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Phó Giám Đốc"

Phó Giám Đốc

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts