Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  8 - 10 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  26/12/2020

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tư vấn, tham mưu và giúp việc cho Trưởng Phòng ATLĐ trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý toàn bộ hệ thống HSE của Công ty.
 • Đảm bảo các công trình được phân công quản lý luôn được an toàn về người, Vật tư - TBTC trong suốt quá trình thi công.
 • Đảm bảo công tác HSE trên các công trình được phân công quản lý phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.
 • Phối hợp hiệu quả giữa thi công và an toàn nhằm hỗ trợ công tác thi công trên công trình đạt được mục tiêu HSE đã cam kết với BTGĐ.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng ATLĐ và trực tiếp quản lý các công trình được phân công quản lý:
 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý công tác HSE, nội quy, quy định, các nguyên tắc để quản lý HSE cho toàn Công ty theo các tiêu chuẩn của Nhà nước.
 • Hỗ trợ lập và thuyết minh biện pháp HSE cho các dự án (phục vụ đấu thầu, triển khai thi công …).
 • Phối hợp Trưởng Ban ATLĐ tại các công trình xây dựng các kế hoạch HSE, bảo hộ lao động, huấn luyện HSE cho các công trình.
 • Đề xuất tổ chức, bố trí nhân lực kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE trong suốt quá trình thực hiện thi công tại các công trình.
 • Tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo về công tác HSE cho nhân viên Phòng ATLĐ, BCH/CT.
 • Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp HSE tại công trình, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng.
 • Đề xuất tạm ngưng thi công khi phát hiện công trình có những biểu hiện không đảm bảo HSE.
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra và tổng hợp những tình huống xảy ra những tai nạn, cháy nổ, mất vệ sinh trên công trình, làm rõ nguyên nhân, tham mưu và đề xuất đến Trưởng Phòng ATLĐ giải pháp khắc phục kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan chức năng (đoàn thanh tra, kiểm tra của Nhà nước cũng như các tổ chức khác).
 • Thay mặt BCH/CT tham gia các cuộc họp với Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư trong trường hợp các vấn đề liên quan đến HSE tại công trình vượt qua tầm giải quyết của BCH/CT.
 • Cập nhật thường xuyên và phổ biến các văn bản pháp lý của Nhà nước liên quan đến HSE.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác HSE toàn Công ty đến Trưởng Phòng ATLĐ.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng ATLĐ.

Job Requirement

 • Nam. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hộ lao động/Môi trường hoặc các ngành thuộc khối kỹ thuật.
 • Có Chứng chỉ huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nhóm II.
 • Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực HSE và ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Trình độ Anh ngữ tương đương bằng B trở lên.
 • Kiến thức chuyên sâu về an toàn – vệ sinh lao động.
 • Am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng. Kiến thức về pháp luật, am hiểu hệ thống quản lý ISO 45001:2018.
 • Có khả năng thiết lập, quản lý và điều hành hệ thống HSE tại các công trình xây dựng.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
 • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm; Chịu áp lực cao.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Gender: Male
 • Age: Unlimited
Feedback