language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Phó phòng chính sách rủi ro, khối QTRR

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 07/04/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 30/04/2020

 • Job level:

Job Description

Chính sách rủi ro toàn ngân hàng

 • Giúp việc TP CSRR xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách chuyên môn đảm bảo phù hợp với chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro chung của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng

Chính sách rủi ro tín dụng của ngân hàng

 • Giúp việc TP CSRR xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro tín dụng của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
 • Giúp việc TP CSRR xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành và các qui định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Giúp việc TP CSRR kiểm soát các chính sách định giá TSBĐ của Ngân hàng.
 • Giúp việc TP CSRR xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách nhận và quản lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng trước và sau khi ban hành.
 • Giúp việc TP CSRR thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của PVcomBank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Giúp việc TP CSRR đầu mối thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ủy ban QLRR được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban.

Công cụ, mô hình QTRRTD

 • Giúp việc TP CSRR xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý vận hành và định kỳ đánh giá các công cụ, mô hình quản trị rủi ro tín dụng

Job Requirement

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và quản trị rủi ro tại một định chế tài chính có uy tín
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, kinh tế đối ngoại ở các trường đại học khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, ngoại thương.
 • Hiểu biết sâu sắc về rủi ro và các tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro
 • Hiểu và nắm vững các văn bản, quy định của NHNN, pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
 • Khả năng phân tích cao, tư duy logic tốt.

Khả năng quản lý tốt.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Phó phòng chính sách rủi ro, khối QTRR

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts