language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Phó Phòng Đào Tạo

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT
Updated: 15/04/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch đào tạo và triển khai định kỳ theo tháng/ năm.
 • Xây dựng các chương trình và hệ thống tài liệu, bài giảng các Kỹ năng mềm và Sản phẩm dịch vụ.
 • Trực tiếp giảng dạy các kỹ năng theo sự phân công của Ban Giám đốc.
 • Phối hợp thiết kế các chương trình, hình thức đào tạo mới/nâng cao phù hợp với từng đối tượng nhân viên.
 • Chịu trách nhiêm về các chỉ tiêu đào tạo của bộ phận do Ban Giám đốc đề ra.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

Job Requirement

 • Nam/Nữ, tuổi dưới 35 (Ưu tiên Nam).
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên mọi khối ngành, ưu tiên Quản trị kinh doanh, Marketing, Sư phạm, Ngôn ngữ học…
 • Có kinh nghiệp đào tạo kỹ năng mềm.
 • Có khả năng lập và thực hiện các kế hoạch.
 • Có khả năng giao tiếp tốt.
 • Có khả năng đi công tác.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

www.fpt.vnCompany size: 12000000
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) được đánh giá là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ gia tăng trên Internet hàng đầu...Detail

Phó Phòng Đào Tạo

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts