About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

Employment Information

PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 23,000,000 VND
Deadline to apply 24/12/2020
Industry Banking , Securities , Finance / Investment
Experience 3 - 5 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 12 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Tuấn Minh

$ 15 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn BSG

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Ha Noi