Phó phòng Giám định & Bồi thường

Phu Hung Assurance

Phó phòng Giám định & Bồi thường

Phu Hung Assurance
 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Location

Ho Chi Minh

Job Description

 • Hỗ trợ Trưởng phòng các công tác Giám định & Bồi thường, quản lý và đào tạo nhân viên

Support to Manager in survey and claim works, manage and training staff

 • Đảm bảo việc quản lý chất lượng của tiến trình bồi thường được thực hiện theo chuẩn mực tốt nhất.

Ensure quality management of claims in accordance with best practices.

 • Chọn lựa, phát triển và quản lý nhân viên để đảm bảo rằng trình độ của nhân viên phù hợp với việc cung cấp dịch vụ khách hàng kịp thời với chất lượng tốt.

Select, develop and manage staff to ensure appropriate staffing levels to ensure delivery of timely, high quality customer service

 • Kiểm tra tình trạng yêu cầu đòi bồi thường trước khi xử lý giám định ở hiện trường

Checking condition of claim before handling at site

 • Kiểm tra tính hiệu lực của đơn bảo hiểm

Checking a valid issue of policy

 • Đánh giá giá trị tài sản được Bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất

Reviewing value at risk of insured item at the time of loss

 • Điều tra nguyên nhân tổn thất và tính hợp lý khi nhận khai báo của Người được Bảo hiểm

Investigating cause of loss and reasonable issue when receiving the declaration of the Insured

 • Xác định và tập trung vào các yếu tố trục lợi khi xử lý yêu cầu đòi bồi thường

Defining and focus on fraudulent issues when handling claims

 • Kiểm tra giá cả hợp lý và mức độ tổn thất

Checking reasonable prices and extent of damages

 • Trao đổi và hỗ trợ với các bộ phận liên quan

Having dicussion and supports to/with other relative depts.

 • Đánh giá được mức độ phức tạp và vạch ra kế hoạch xử lý các vụ việc phức tạp triệt để

Analyst complicated rate and give out a solution to handle

 • Cung cấp phân tích tổn thất và dự toán để hỗ trợ cho phòng Xác nhận bảo hiểm và các phòng Kinh doanh để thực thi các chiến lược kinh doanh

Provide the loss analysis and forecast to assist Underwriting and Marketing department in generating business strategy.

 • Tham mưu cho Trưởng phòng và Ban lãnh đạo trong công tác giám định và bồi thường

Advisory for Manager and BOL on solutions to handle survey and claim

Job Requirement

 •    Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Bảo hiểm, Luật, Tài chính, Kin tế, Phân tích và các ngành có liên quan

Graduating from university majoring in Insurance / Law / Finance / Economic / Statistics and other major ralate

 • Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ Giám định, bồi thường

Possessing a diploma or certificate of training in Survey, claim handling 

 • Kinh nghiệm tối thiếu 03 năm về Giám định & Bồi thường tại vị trí tương đương

Working experience: At least 03 year experience in claim handling

 • Nói và viết tiếng Anh tốt

Good at English in both writing and speaking skill

 • Mạnh về kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Strong analytical and problem solving skills

 • Khả năng xem xét, phân tích các thông tin chi tiết chính xác và đầy đủ

Ability to review and analyze detailed information for accuracy and completeness

 • Kỹ năng giao tiếp và kiểm soát xung đột

Communication skill and conflict management skill

 • Khả năng làm việc nhóm khi xử lý các vụ việc phức tạp

Ability to work with others as a team on complicated claim

 • Năng động, nhiệt tình và sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao

    To be dynamic, enthusiast and willing to work under high pressure cases

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 44 Tr - 55 Tr VND

 • Ha Noi | Dong Nai | Ho Chi Minh

Phu Hung Assurance

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Phu Hung Assurance

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 45 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nam Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nam Dinh

Công Ty CP Thực Phẩm Thiên Hương

$ Competitive

 • Ho Chi Minh
Feedback