About us

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

Employment Information

Phó phòng hành chính nhân sự (mạnh tuyển dụng)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Administrative / Clerical , Executive management , Human Resources
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Lotus Group

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh