language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC
Updated: 09/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Phụ trách chung công việc của phòng Hành Chính Nhân Sự (Tổ Chức Hành Chính)
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Soạn thảo, kiểm tra, rà soát các loại văn bản, hợp đồng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;.
 • Chịu trách nhiệm xử lý các nội dung công việc có liên quan đến HĐQT của Công ty.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo kế hoạch.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự
 • Phối hợp với các Trưởng bộ phận trong phòng TCHC trong việc lập, xây dựng định biên và ngân sách nhân sự toàn Công ty.
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Tham mưu đề xuất Ban giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty
 • Tham mưu đề xuất cho Ban giám đốc để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức Lao động.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • Hỗ trợ Phòng ban khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Giám đốc và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các Phòng ban liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…
 • Chấm công, tính lương, thưởng, đãi ngộ cho nhân viên
 • Phụ trách, cập nhật chế độ BHXH cho CBNV.
 • Thực hiện các hồ sơ PCCC và đảm bảo đầy đủ hồ sơ về công tác PCCC tại cơ sở;
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Ban giám đốc và HĐQT Công ty

Job Requirement

 • Trình độ đại học trở lên khối Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/ Nhân sự hoặc các ngành liên quan.
 • Ít nhất 1 năm ở mảng nhân sự, ưu tiên kinh nghiệm tương đương ở vị trí TPNS
 • Thái độ tốt, có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc;
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai, hướng dẫn;
 • Kỹ năng xử lý tình huống;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp;

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: > 30
 • Job type : Permanent
 • Working time: Toàn thời gian
 • Training opportunities:

  Được tham gia vào các khóa huấn luyện, các lớp đào tạo về các chủ đề khác nhau do phòng đào tạo của công ty tổ chức để nâng cao năng lực bản thân

 • Colleagues: Thân thiện, tương trợ và cùng nhau phát triển
 • Benefit: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc
 • Holidays: Theo quy định của công ty

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC

Company size: 25-99

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

People who applied to this job also applied to:

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts