Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Employment Information

Industry

Administrative / Clerical, Executive management, Human Resources

Salary

15,000,000 - 20,000,000 VND

Job type

Permanent

Job level

Manager

Experience

3 - 5 Years

Deadline to apply

19/08/2021

Updated

20/07/2021

Location

icon map disable

Benefits

  • Insurance
  • Travel
  • Incentive bonus
  • Healthcare
  • Training Scheme
  • Salary review

Job Description

Công ty chuyên về Sản xuất các loại sơn trang trí và bột trét tường làm việc tại văn phòng ở Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Điều hành hoạt động Phòng HC-NS của Công ty theo Trưởng phòng;

- Phụ trách công tác hành chính, nhân sự, tiền lương;
- Tư vấn, tham mưu cho Trưởng phòng, Ban Giám đốc công ty trong việc quản lý, triển khai những chính sách, quy chế;
- Định biên, tuyển dụng bộ máy nhân sự Công ty;
- Xây dựng chính sách đào tạo, trực tiếp đào tạo hoặc tổ chức cho CBNV tham gia đào tạo;

- Theo dõi, đánh giá kết quả sau đào tạo;
- Đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu quả công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty;
- Xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp vào môi trường làm việc;
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động;
- Thực hiện những công việc khác được giao từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc.

Job Requirement

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có khả năng Huấn luyện – Đào tạo nhân viên, nắm rõ về Luật lao động hiện hành.

- Kỹ năng Giải quyết quan hệ lao động; Soạn thảo văn bản, tài liệu, Quy trình, quy định; Đánh giá; Ghi nhận thông tin - phân tích - tổng hợp - báo cáo và truyền đạt thông tin.

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng; phần mềm quản lý hệ thống, chấm công, tính lương.

- Kỹ năng kiểm tra, đánh giá nội bộ; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

More Information

  • Degree: College
  • Job type : Permanent
  • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback