language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó phòng HCNS phụ trách Quản lý TS&XDCB

Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NH Sài Gòn Thương Tín ( SACOMBANK-SBJ)
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Đảm bảo hoạt động của Phòng HCNS đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 1. Đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp cho yêu cầu của Công ty.
 2. Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành bộ phận công nghệ thông tin , xây dựng cơ bản,… của Công ty.
 3. Phụ trách tổ chức xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ trong các lĩnh vực do Phòng phụ trách.
 4. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đầy đủ đối với hệ thống văn bản lập quy Công ty.

Job Requirement

 1. Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành của BP.XDCB, QLTS trực tiếp ký các đề xuất, phê duyệt của BP.
 2. Xây dựng và chịu trách nhiệm theo dõi kế hoạch ngân sách liên quan đến BP quản lý .
 3. Xây dựng các quy trình, quy định, chính sách liên quan đến BP quản lý.
 4. Tìm kiếm các nhà thầu XDCB phù hợp với yêu cầu công ty.Giám sát việc XDCB.
 5. Xây dựng và hướng dẫn chuyên môn về XDCB, QLTS cho các Chi nhánh và các Công ty trực thuộc.
 6. Tìm kiếm và đề xuất các mặt bằng phù hợp với kế hoạch phát triển chi nhánh, cửa hàng của Công ty.
 7. Lập kế hoạch công tác và kế hoạch phát triển BP XDCB, QLTS
 8. Phụ trách công tác an toàn lao động

More Information

 • Degree: College
 • Age: 20 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NH Sài Gòn Thương Tín ( SACOMBANK-SBJ)

www.sacombank-sbj.comCompany size: 100-200
Ngày 04/02/2008: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 325/QĐ-NHNN v/v cho phép thành lập Công ty Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín...Detail

Similar jobs

Phó phòng HCNS phụ trách Quản lý TS&XDCB

Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý NH Sài Gòn Thương Tín ( SACOMBANK-SBJ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts