language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Phòng HCNS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Updated: 17/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Chịu trách nhiệm đề xuất xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của công ty. (Tuyển dụng, đào tạo, chi phí nhân sự...)
 • Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của bộ phận nhân sự: phân công, giám sát thực hiện kế hoạch và điều chỉnh.
 • Chịu trách nhiêm đánh giá thực hiện kế hoạch mảng nhân sự (Kiểm soát chi phí, tiến độ thực hiện theo kế hoạch Công ty, Kiểm soát tiến độ thực hiện nhân viên trong bộ phận).
 • Chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh, hệ thống mô tả công việc.
 • Phân tích, lập kế hoạch phát triển tổ chức. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Tổ chức lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo đề xuất của các phòng
 • Đề xuất việc bố trí nhân sự toàn Công ty phù hợp với tình hình kinh doanh tại từng thời điểm.
 • Tổ chức thiết kế và phát triển chương trình đào tạo. Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo.
 • Xây dựng chính sách nhân sự, tổ chức việc quản lý quỹ lương, chi trả chế độ chính sách cho người lao động
 • Tổ chức xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của người lao động trong toàn Công ty.
 • Quan hệ lao động: giải quyết tranh chấp lao động trong Công ty.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc tổ chức, luân chuyển, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm cán bộ Công ty
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật CBNV toàn Công ty.
 • Xây dựng hệ thống văn bản nội quy, quy chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực nhân sự và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Nhận diện và đánh giá những rủi ro trong công tác HCNS, lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro trong công tác HCNS.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

*** Quyền lợi

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
 • Thu nhập thoả đáng theo năng lực.
 • Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.
 • Phúc lợi: theo quy định của Bộ luật lao động và chính sách đãi ngộ khác của công ty.
 • Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chính, luật trở lên.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nguồn nhân lực.
 • Sử dụng thành tạo các phần mềm Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint.
 • Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình.
 • Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng lãnh đạo tốt.
 • Có khả năng lập kế hoạch tốt.
 • Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

https://cias.vn/Company size: 100-499
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS), tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh - CRACS) được thành lập ngày 14...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Phó Phòng HCNS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts