language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Phòng Kế Toán - CN Hà Nội (Nam)

Him Lam Land Corp.
Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý, điều hành phòng kế toán chi nhánh Hà Nội;

- Xây dựng quy trình kế toán cho chi nhánh và chịu sự kiểm tra giám sát của Phòng kế toán Công ty;

- Kiểm tra giám sát các phần hành kế toán chi nhánh;

- Lập/kiểm tra Báo cáo tài chính quý, năm;

- Lập/kiểm tra Báo cáo thực hiện 6 tháng, năm và các mẫu báo cáo kế hoạch;

- Lập các mẫu báo cáo gửi phòng kế toán công ty hàng quý, năm;

- Quyết toán thuế TNDN (nếu có);

- Quyết toán thuế TNCN (nếu có);

- Lập các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thuế, thanh tra thuế, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập;

- Đối chiếu số liệu kế toán với cơ quan thuế khi có yêu cầu;

- Lập tờ khai TNCN hàng tháng;

- Lập tờ khai thuế VAT hàng tháng;

- Báo cáo THSD hóa đơn hàng quý;

- Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế hàng quý;

- Lập báo cáo điều chỉnh thuế khi có sự thay đổi;

- Thực hiện các thủ tục kê khai, lập tờ khai khi có phát sinh các loại thuế: thuế vãng lai ngoại tỉnh, thuế nhà thầu;

- Lập bảng theo dõi doanh thu chưa thực hiện, tính lợi nhuận tạm tính và thuế TNDN tạm nộp quý;

- Báo cáo thống kê cho Chi cục thống kê;

- Báo cáo tuần;

- Quản lý việc mua hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn giấy;

- Các công việc khác do Giám đốc chi nhánh và Giám đốc tài chính phân công;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban Tổng giám đốc.

Job Requirement

a. Trình độ: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.

b. Kinh nghiệm: 

- Có ít nhất 01 năm kế toán tổng hợp, hoặc ở vị trí tương đương.

c. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng quản lý;

- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc;

- Thương lượng và đàm phán.

d. Yêu cầu khác:

- Nhanh nhẹn, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc;

- Am hiểu các bộ luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về thuế;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Cẩn thận, hoà đồng, nhiệt tình.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Him Lam Land Corp.

www.himlamland.com
        You are a confident, dynamic and creative person. We – one of the best Real Estate companies in Viet Nam, will bring you an...Detail

Phó Phòng Kế Toán - CN Hà Nội (Nam)

Him Lam Land Corp.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts