language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó phòng kế toán/Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần
Updated: 21/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Nghiệp vụ hạch toán

 • Kiểm tra giám sát việc hạch toán kế toán của các phận hệ kế toán còn lại: kế toán thanh toán, ngân hàng, giá thành… Hướng dẫn chỉnh sửa các hạch toán sai trong quá trình thực hiện của phân hệ kế toán còn lại, báo cáo kịp thời những vướng mắc, không hợp lý và xin ý kiến xử lý với KTT
 • Theo dõi quản lý và cập nhật hồ sơ Tài sản cố định, CCDC. Hạch toán số liệu phân bổ CCDC và trích khấu hao TSCĐ
 • Hạch toán các bút toán kế toán về tiền lương, chi phí trả trước, …
 • Lập báo cáo thuế theo định kỳ hàng tháng, qúy, năm. Báo cáo thống kê theo đúng quy định của luật kế toán và luật thuế
 • Lập báo cáo kế toán hàng tuần, tháng, quý, năm và các báo quản trị khác theo yêu cầu phân công của kế toán trưởng

2. Quản lý công nợ

 • Hàng tuần đối chiếu công nợ phát sinh thực tế giữa số liệu của P.KD và sổ sách kế toán
 • Theo dõi các khoản nợ phải trả cho NCC, các khoản phải thu đến hạn của khách hàng
 • Hàng tuần phối hợp làm việc cùng Phòng bán hàng về kế hoạch và thực hiện thu nợ hàng tuần, hàng tháng
 • Đề xuất các công nợ xấu phát sinh hàng tháng với KTT để cùng Phòng bán hàng đưa ra hướng xử lý
 • Phân tích tính hiệu quả qua các chương trình Phòng bán hàng đưa ra

3. Lập báo cáo tài chính định kỳ

4. Lập báo cáo nội bộ

5. Quyết toán lãi lỗ theo mùa hàng

6. Tính giá thành tài chính

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KTT

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán – tài chính

- Kiến thức cần thiết: Hiểu biết về kế tóan - tài chính chuyên ngành … và thành thạo chuyên môn kế tóan.

- Kỹ năng cần thiết:

 • Kỹ năng quản lý 
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Làm việc nhóm và hợp tác
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Word, Exel.

- Tố chất: Cẩn thận, chịu khó, trung thực, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

Yêu cầu khác:

- Số năm kinh nghiệm:

 • Có thời gian công tác thực tế tại vị trí kế toán trưởng it nhất 3 năm tại công ty sản xuất

More Information

 • Degree: College
 • Age: 28 - 40
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 02 tháng
 • Working time: - Từ thứ 2 đến thứ 7
 • Training opportunities:

  - Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ

  - Hàng năm đánh giá năng lực để có chương trình đào tạo phù hợp

 • Colleagues: Môi trường làm việc thân thiện
 • Benefit:

  Áp dụng theo pháp luật hiện hành

  Hàng tháng đánh giá ghi nhận kết quả hoàn thành công việc xét thưởng

  Thưởng theo lợi nhuận: từ 4 tháng lương trở lên

 • Other extras: Theo quy định công ty

Company Overview

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

http://letranfurniture.com/Company size: Trên 1000 nhân viên
LÊ TRẦN FURNITURE  được thành lập vào năm 2001, với diện tích 50.000m2 tại Khu Công Nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn, TP.HCM. Là công ty thủ công mỹ nghệ...Detail

Phó phòng kế toán/Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Employment Information

Phó phòng kế toán/Kế Toán Tổng Hợp

Location