About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

Employment Information

Phó phòng Kế toán (mảng thanh toán điện tử)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 1 Years

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ Over 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ANH

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 22 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Yen Bai

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi