About us

Công ty TNHH SX&TM Đông Thành Hưng Yên

Employment Information

Phó Phòng Kế Toán Sản Xuất

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 16/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process
Experience 3 Years

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 25 Tr - 34 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Hung Yen | Ha Noi

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH Toàn Phát

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global

$ Competitive

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 35 Tr - 50 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Ha Nam

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Bac Ninh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Hung Yen