About us

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

Employment Information

Phó Phòng Kế Toán Sản Xuất

Job level Manager
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 09/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process
Experience 7 Years

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 25 Tr - 34 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 19,8 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hung Yen | Hai Duong | Ha Noi

Công ty cổ phần Technokom

$ Competitive

  • Hung Yen

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 33 Tr - 37,4 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi | Hai Duong

CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 35 Tr - 50 Tr VND

  • Hung Yen