language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Phóng Kế Toán

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 17/05/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Hướng dẫn nhân viên kế toán điều phối các hoạt dộng và giải đáp thắc mắc

- thu thập, xử lý thông tin, số liệu, chứng từ kế toán

- Hạch toán chi phí, khấu hao, TSCĐ

- Thực hiện bút toán phân bổ, kết chuyển, BCTC hàng tháng

- Lập báo cáo thuế, hàng tháng quý

- Quản lý hệ thống theo pháp luật hiên hành

Job Requirement

- Có kinh nghiệm làm hồ sơ vay vốn ngân hàng

- Có hiểu biết về các loại thuế:PIT, CIT, WHT, các giao dịch liên kết

- Nắm được các quy định về thuế, thống kê, kế toán và văn bản luật khác liên quan

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 26 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail
Job tags / Skills: Deputy Head of Office

People who applied to this job also applied to:

Phó Phóng Kế Toán

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts