About us

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Employment Information

Phó phòng kế toán

Job level Manager
Salary $ Over 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ANH

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 22 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 20 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 18 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi