PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ - KV HẬU GIANG

Masan Consumer
Location

Hau Giang

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  4 - 6 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  31/07/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Thực thi chiến lược nhân sự công ty nhằm thu hút, quản lý, phát triển và gìn giữ nhân viên để giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh hiện tại & tương lai.

 • Hướng dẫn những chương trình có liên quan đến nhân sự nhằm giúp công ty có được yêu cầu về nguồn lực cho hiện tại & tương lai của công ty và nhân viên được tuyển dụng, quản lý, cơ cấu, đào tạo, đánh giá và lương thưởng theo chiến lược nhân sự của công ty. Những chương trình này có thể bao gồm: tuyển dụng, đào tạo & phát triển, lương bổng phúc lợi, đánh giá thành tích công tác, phát triển tổ chức, công bằng nội bộ, sức khỏe, an toàn của nhân viên, hành chánh nhân sự, hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự, tính lương, truyền thông cho nhân viên, quan hệ lao động.
 • Phối hợp với các trưởng bộ phận trong phạm vị phụ trách phát triển và thực thi các chiến lược về nhân sự cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh, nhưng phải đảm bảo phù hợp & tương thích với chiến lược nhân sự tổng thể của công ty.
 • Đánh giá nhu cầu lao động trong tương lai của công ty & đề xuất những thay đổi chiến lược nhân sự công ty và thích ứng chương trình nhân sự hiện tại với nhu cầu này trong tương lai.
 • Lãnh đạo, hướng dẫn, đánh giá & phát triển đội ngũ nhân sự để đảm bảo chiến lược nhân sự được thực thi có hiệu quả và trong phạm vi ngân sách cho phép và giúp công ty tuân thủ những quy định, luật lệ và tiêu chuẩn nhân sự.
 • Phát triển hệ thống/cơ chế nhằm kiểm soát tính hiệu quả của nhân sự và cung cấp những báo cáo về các chỉ số nhân sự nhằm đảm bảo dịch vụ nhân sự theo đúng tiêu chuẩn đề ra.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Kinh Tế, Nhân Sự, QTKD, ...
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm Quản Lý Nhân Sự tại các công ty qui mô trên 1000 người
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng C&B
 • Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu gần khu vực Cần Thơ, Hậu Giang
 • Kỷ năng truyền đạt thông tin tốt cả nói & viết. Có kỷ năng trình bày/thuyết trình

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Masan Consumer

Competitive

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang

LienVietPostBank

Competitive

 • Hau Giang

CÔNG TY TNHH MTV Khí đốt Gia Đình-CN Đặng Toàn

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hau Giang

FE CREDIT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Kien Giang
 • Hau Giang
 • Ca Mau

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang

CÔNG TY TNHH MTV Khí đốt Gia Đình-CN Đặng Toàn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang

Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Hau Giang
Feedback