About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

Employment Information

Phó Phòng Pháp Chế

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Law / Legal Services , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn BSG

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

First Alliances

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi