language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://www.gemadeptlogistics.com.vn/

Công ty Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993, Gemadept trở thành một trong ba công... Detail

Job Description

- Thiết lập và duy trì chính sách, chiến lược, tài liệu quản lý An toàn- Chất lượng GLC

- Xây dựng văn hóa an toàn cho toàn bộ CB-CNV

- Nâng cao khả năng nhận diện và báo cáo mối nguy trong khu vực làm việc

- Đảm bảo tuân thủ tốt các yêu cầu về an toàn – chất lượng

Job Requirement

·   TRÌNH ĐỘ: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành an toàn lao động

·   CHUYÊN MÔN: Có chuyên môn về  quản lý chất lượng, an toàn, an ninh, sức khỏe, môi trường.

·   KINH NGHIỆM:Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về QHSE

·   CÁC KỸ NĂNG KHÁC: leadership, communication, coaching, training.

More Information

 • Experience: 3 - 10 Years
Employment Information
 • Work location

  Binh Duong

 • Job level

  Manager

 • Industry

  Environmental, HSE

 • Degree

  Bachelor

 • Job type

  Permanent

 • Age

  26 - 40

 • Salary

 • Deadline to apply

  15/05/2019

PHÓ PHÒNG - QHSE

Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts