language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Phó phòng Quản lý Chi phí và Hợp đồng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Updated: 11/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đảm bảo tất cả các dự án Tổng và dự án Thành phần được kiểm soát chặt chẽ về mặt ngân sách tổng, ngân sách chi tiết, phân bổ chi phí phù hợp với kế hoạch được duyệt và tình trạng chuyển nhượng dự án.
 • Đảm bảo tất cả các dự án Tổng và dự án Thành phần được kiểm soát chặt chẽ về mặt loại hợp đồng phù hợp tình trạng pháp lý của tập đoàn & công ty con, từng chủ đầu tư và/hay tình trạng chuyển nhượng dự án.
 • Đảm bảo công tác phê duyệt hợp đồng xây dựng &, thiết kế; phụ lục phát sinh đúng ngân sách, đúng COA, đúng tình trạng pháp lý dự án và có lợi cho công ty NLG.
 • Đảm bảo công tác phê duyệt thanh, quyết toán các hợp đồng xây dựng &, thiết kế; phụ lục phát sinh đúng ngân sách, đúng COA, đúng tiến độ, đúng tình trạng pháp lý dự án và có lợi cho công ty NLG.
 • Thực hiện công việc khái toán chi phí của các phương án thiết kế.

Job Requirement

 1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp: Kỹ Sư Xây Dựng, Kinh Tế Xây Dựng.
 2. Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý chi phí & hợp đồng, trong đó có 3 năm giữ vị trí tương đương.
 3. Kiến thức chuyên môn: Nắm vững các quy định của Nhà nước về các loại hợp đồng, hiểu biết về các nguyên tắc, tiêu chuẩn chất lượng, am hiểu thị trường vật liệu xây dựng, hiểu biết về công nghệ xây dựng, về thị trường các nhà thầu phụ.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

www.namlongvn.comCompany size: 100-499
Nam Long là một Công ty gần 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora. Tổng tài sản hiện tại của NLG hơn...Detail

Similar jobs

Phó phòng Quản lý Chi phí và Hợp đồng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts