language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó phòng sản xuất [DV2]

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam
Updated: 08/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Employee Shuttle Service
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Quản lý hoạt động nhà máy: Quản lý hoạt động của nhà máy nhằm đảm bảo an toàn, quản lý công nhân ,5S, quản lý năng suất, quản lý máy móc, vận hành trang thiết bị và bảo trì, quản lý sơ đồ và xắp xếp nhà máy.

- Đào tạo cấp dưới và đảm bảo tiêu chuẩn làm việc của nhân viên

- Báo cáo cho Ban giám đốc tất cả các vấn đề liên quan đến tính hình sản xuất và kho.

- Quản lý các vấn đề phụ trợ, cơ sở hạ tầng nhà máy và báo cáo cho Ban giám đốc.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Job Requirement

Yêu cầu:

- Nam trên 35 tuổi
- Đọc hiểu tài liệu kĩ thuật bằng tiếng Anh / tiếng Nhật
- Có 5 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Ưu tiên kinh nghiệm về khuôn đúc chết/quản lý lắp ráp.
- Giao tiếp Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: > 30
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Similar jobs

Phó phòng sản xuất [DV2]

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts