From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)

Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm soát hoạt động thu chi, kiểm soát chi phí
 • Kiểm soát hoạt động tín dụng tại các tổ chức tài chính/ ngân hàng
 • Tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra các phần hành kế toán.
 • Đảm bảo chuẩn mực kế toán cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty
 • Kiểm tra Hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính tháng/ quý/ năm;
 • Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế cuối năm tài chính
 • Lập và kiểm soát kế hoạch ngân sách tài chính
 • Phân tích, đánh giá, thẩm định tài chính doanh nghiệp: phân tích, giải thích và đánh giá các chỉ tiêu báo cáo tài chính và các báo cáo kiểm toán
 • Tham mưu cho Kế toán trưởng và Ban Tổng Giám Đốc về các vấn đề hoạch định tài chính
 • Phân tích tình hình tài chánh công ty theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động ngành hàng, kênh phân phối, dự án đầu tư, … thông qua các chỉ số tài chánh đo lường được.
 • Thực hiện các chế độ báo cáo quản trị theo định kỳ qui định hoặc khi có phát sinh.
 • Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng và Ban TGĐ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Job Requirement

 • Trình độ đại học chuyên ngành TCKT (ưu tiên lĩnh vực tài chánh).
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực có liên quan.
 • Nắm vững các qui định của luật kế toán, luật doanh nghiệp.
 • Có kiến thức về Kế toán quản trị, phân tích tài chánh.
 • Am hiểu hệ thống hoạt động của công ty.
 • Thành thạo kỹ năng phân tích, trình bày thuyết trình.
 • Chịu áp lực công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 40
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)

www.bitex.com.vnCompany size: 160 - 200
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) được thành lập từ năm 1982 . Với phương châm lấy uy tín và chất lượng sản phẩm làm nền tảng hoạt động BITEX xác định...Detail

People who applied to this job also applied to:

Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

Bitex (Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts