About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Phó phòng Tổng đài

Job level Manager
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/11/2020
Industry Consulting , Customer Service , Education /Training
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LYCHEE

$ 30 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÍ, THAN VÀ DẦU T&T

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi