language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Phó Phòng Xử Lý Nợ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Phó Giám Đốc Quản Lý Khách Hàng Khu Vực)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 20/06/2019

Employment Information

Job Description

 • Giúp việc cho Trưởng phòng trong công tác lập kế hoạch của Phòng.
 • Giao việc, đánh giá năng lực, đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên cấp dưới.
 • Điều hành Phòng theo phân quyền, uỷ quyền.
 • Giúp việc trưởng phòng trong công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ nhân viên dưới quyền.
 • Đầu mối và thực hiện trực tiếp công việc thu hồi nợ.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác thu hồi nợ để đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 • Theo dõi, đánh giá tính hiệu quả đối với các biện pháp thu hồi nợ đã đặt ra. Báo cáo lãnh đạo Phòng/ Khối khi có phát sinh, vướng mắc.
 • Lập và báo cáo kết quả thực hiện công việc (ngày/tháng/tuần/quý/năm hoặc khi có yêu cầu).
 • Tham mưu cho lãnh đạo về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Hoàn chỉnh các quy trình, quy định trong công tác thu hồi nợ.
 • Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo.

Job Requirement

 • Có bằng chính quy hệ Đại học, trên Đại học các chuyên ngành như: Luật, an ninh, tài chính, ngân hàng, kinh tế.
 • Am hiểu sâu về xử lý nợ, bao gồm lựa chọn xử lý nợ đa dạng, áp dụng pháp luật.
 • Cần có các kỹ năng: Lãnh đạo, quản lý, giao tiếp đàm phán tốt, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm một trong các lĩnh vực: quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, tín dụng, đầu tư, mua bán nợ, thẩm định; Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý.
 • Đạo đức nghề nghiệp tốt, không tiêu cực. Chịu được áp lực cao trong công việc.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Phó Phòng Xử Lý Nợ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Phó Giám Đốc Quản Lý Khách Hàng Khu Vực)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts