About us

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

Employment Information

PHÓ QUẢN ĐỐC KỸ THUẬT

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 27,000,000 VND
Deadline to apply 12/02/2023
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance
Experience 3 - 5 Years

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX NỘI THẤT THE ONE

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA BÌNH DƯƠNG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

Kyungbang Vietnam CO., LTD

$ 13,2 Mil - 22 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Thiết Kế Dương Bản - Positive Design

$ Over 47 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA BÌNH DƯƠNG

$ Over 7 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH SHARP MANUFACTURING VIỆT NAM

$ Over 9 Mil VND

  • Binh Duong