About us

Able Garment Vietnam

Employment Information

Phó Quản Đốc Xưởng

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC) , Textiles / Garments / Fashion
Experience 3 Years

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Binh Dinh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Binh Dinh | Ho Chi Minh | DakLak

Nhất Tín Logistics

$ Competitive

  • Binh Dinh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Binh Dinh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Binh Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Binh Dinh