language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh BĐS

Công Ty Cổ phần Công nghệ Thành Công Á Châu - VietInterview
Updated: 17/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng của công ty
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lượng marketing tổng thể
- Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai kinh doanh
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trong việc hoạch định chiến lược.
- Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của tất cả cán bộ công nhân viên trực thuộc phòng kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng và có chiến dịch chăm sóc khách hàng.

Job Requirement

Yêu cầu về kiến thức:
- Hiểu biết về quá trình thi công công trình, dự án bất động sản
- Hiểu biết về đối thủ cạnh tranh (mô hình hoạt động, cách thức tổ chức, sản
phẩm…)
- Am hiểu thị trường bất động sản
- Am hiểu quy trình, cách thức, thủ tục đầu tư bất động sản
- Nắm vững các nghị định, thông tư và các quy định của bộ, ngành liên quan
tới bất động sản.
- Am hiểu kiến thức luật pháp, quy đinh mua bán, chuyển giao bất động sản

Yêu cầu về kỹ năng :
- Xây dựng mối quan hệ: có khả năng tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng (bộ, ngành, tỉnh, thành phố, sở tài nguyên môi trường…)
- Lập kế hoạch công việc: Thành thạo thiết lập mục tiêu, kế hoạch triển khai công việc của lĩnh vực phụ trách của cá nhân và của phòng
- Giao tiếp: xác định, phân tích các quan điểm, phương án rõ ràng cụ thể và điều chỉnh một cách linh hoạt các quan điểm trong quá trình thuyết trình, thuyết phục
- Word, exell, power point thành thạo

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ phần Công nghệ Thành Công Á Châu - VietInterview

https://recruitment.vietinterview.com/Company size: 20-50
Vietinterview -  Way To Success Vietinterview là thương hiệu của công ty cổ phần công nghệ Thành Công Á Châu, là 1 trong số các nhà cung cấp...Detail

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh BĐS

Công Ty Cổ phần Công nghệ Thành Công Á Châu - VietInterview

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts