Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH & TIẾP THỊ

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc
Updated: 07/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý điều hành hoạt động bán hàng và Marketing của Công ty;

- Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh và tiếp thị;

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thiêu yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

- Tuổi từ 35 trở lên;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản;

- Am hiểu về thị trường bất động sản và đối thủ cạnh tranh;

- Có khả năng hoạch định, tổ chức, xây dựng chiến lược và triển khai công việc.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc

www.daiphuc.com.vnCompany size: 300
Công ty CP XD & KD nhà Đại Phúc thành lập năm 1995. Đại Phúc là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tạo lập những cộng đồng dân cư mới. Với mong...Detail

Similar jobs

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH & TIẾP THỊ

Công Ty Cổ Phần XD & KD Nhà Đại Phúc

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts