About us

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Employment Information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH

Job level CEO
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Human Resources , Tourism , Executive management
Experience 5 - 0 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 40 Tr - 80 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Bac Ninh

Công ty CP DV Cáp treo Bà Nà

$ Competitive

 • Da Nang

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

 • Ha Noi

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Phu Yen

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Hung Yen

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Quang Ninh

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Soc Trang

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Hung Yen

LienVietPostBank

$ Competitive

 • Soc Trang