About us

First Alliances

Employment Information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN. (UPTO 100tr)

Job level Director
Salary $ Under 100,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2020
Industry Securities , Finance / Investment , Real Estate
Experience 5 - 10 Years

Location

Công ty Cổ phần Amoris

$ 100 Tr - 200 Tr VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP và Đầu tư Phát triển Năng lượng Xanh - Công ty thành viên tập đoàn TH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nam Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Nam Dinh