language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trụ Sở Chính

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng về công tác phát triển kinh doanh KHDN của OceanBank.

2. Quản lý và tổ chức thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ (hoặc lĩnh vực) được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng:
- Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh kế hoạch công việc của Phòng định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo);
- Phân công công việc và giao nhiệm vụ cho CBNV thuộc quyền quản lý, đảm bảo phát huy năng lực, sở trường và trí tuệ của mỗi CBNV;
- Trực tiếp hỗ trợ, đôn đốc và động viên khích lệ CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh KHDN và thực hiện quản lý ngành dọc về phát triển kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống;
- Đề xuất, phối hợp với đơn vị chức năng về phát triển chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHDN nhằm thúc đẩy kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống;
- Trực tiếp kinh doanh KHDN tại Trụ sở chính (cấp tín dụng, theo dõi tình hình sử dụng vốn của khách hàng sau cấp tín dụng, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, ...);
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh KHDN đến các ĐVKD trên toàn hệ thống (hỗ trợ việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm, tiếp cận, phát triển, chăm sóc, quản lý chất lượng khách hàng, đào tạo nghiệp vụ kinh doanh và kỹ năng bán hàng …);
- Đầu mối giao, phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh cho các ĐVKD thuộc phạm vi quản lý ngành dọc của Khối KHDN trên toàn hệ thống;
- Phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức/đối tác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định;
- Thực hiện công tác quản lý và xử lý nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại Khối KHDN: Phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý và xử lý nợ; trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, các biện pháp quản lý và thu hồi nợ;
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của OceanBank và pháp luật và/ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

3. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, góp ý kiến và tổ chức thi hành các văn bản nghiệp vụ:
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng văn bản chính sách nội bộ về kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống;
- Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản nội bộ của OceanBank và bên ngoài hệ thống liên quan đến lĩnh vực công tác.

4. Hướng dẫn, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV.

5. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của Oceanbank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về lĩnh vực công việc được phân công theo quy định của OceanBank.

7. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Khối, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

8. Được thay mặt Trưởng phòng trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chung của đơn vị khi Trưởng phòng đi vắng (có ủy quyền bằng văn bản/email); chịu trách nhiệm về kết quả công việc đã giải quyết trong thời gian được ủy quyền, báo cáo kết quả công việc khi Trưởng phòng có mặt tại đơn vị công tác.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

Job Requirement

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Marketing, Thương mại;
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh KHDN tại các NHTM, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp tại các NHTM.
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo.

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

- Am hiểu chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh KHDN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Hiểu biết chuyên sâu pháp luật chuyên ngành về kinh doanh KHDN tại các NHTM
- Kỹ năng:
+) Quản lý công việc hiệu quả;
+) Hiểu rõ nhu cầu công việc của nhân viên và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm
+) Giải quyết các bất đồng/mâu thuẫn giữa các cá nhân để đạt được mục tiêu chung;
+) Nhận diện các xu hướng biến động trong ngành và xây dựng chiến lược hướng tới mục tiêu chung của tổ chức;
+) Giám sát, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, đưa ra phương pháp/hướng dẫn cần thiết hoặc định hướng rõ mục tiêu, kế hoạch hành động đúng đắn để nhân viên hoàn thành tốt công việc;
+) Thiết lập, duy trì mối quan hệ trong và ngoài hệ thống nhằm phục vụ công việc tốt nhất. 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Detail

Similar jobs

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Trụ Sở Chính

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts