About us

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Employment Information

[Phổ Yên - Thái Nguyên] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/08/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Banking
Experience 2 - 3 Years

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 7 Mil VND

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Bac Giang | Lao Cai