About us

Thinh Phat Marketing Corporation

Employment Information

Phóng viên - Biên tập viên Cafeland

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 15,000,000 VND
Deadline to apply 01/08/2020
Industry TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications , Civil / Construction
Experience 1 - 5 Years

Location

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 1 Tr - 2 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

TRANG HÀ

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống

$ 5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN 25 FIT

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi